Sosyal Bilişsel ve Eğitsel Nörobilim

Birim Sorumluları: Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Acartürk, Dr. Öğr. Üyesi Murat Perit

fNIRS

Bilişsel, sosyal ve eğitsel nörobilim araştırmalarında ve çeşitli nöropsikiyatrik bozukluklar ve beyin hastalıklarında işlevsel kızılaltı görüntüleme çalışmaları.