Bilişsel Nörobilim ve Nörogörüntüleme

Birim Sorumluları: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Uzm. Dr. Mehmet Yörübulut

Yapısal ve işlevsel beyin görüntüleme çalışmaları ile farklı bilişsel durumlarda beyin faaliyet örüntülerinin, bağlantı ve ağ dinamiklerinin aydınlatılması, çeşitli nörogelişimsel veya nöropsikiyatrik hastalıklarda ortaya çıkan bozuklukların, ve hastalık imzalarının tanımlanması hedeflenmektedir

 

fMRI

Nörogelişimsel, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda işlevsel manyetik rezonans beyin görüntüleme, dinamik beyin ağ yapısı değişiklikleri, ve bağlantı haritalama araştırmaları.

 

fNIRS

Bilişsel, sosyal ve eğitsel nörobilim araştırmalarında ve çeşitli nöropsikiyatrik bozukluklar ve beyin hastalıklarında işlevsel kızılaltı görüntüleme çalışmaları.