Klinik Nörofizyoloji ve Beyin Uyarımı

Birim Sorumluları: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Bülent Cengiz

Klinik Elektrofizyoloji çalışmaları , elektroensefalografi, somatosensoriel ve motor uyarılmış potansiyeller, transkraniel manyetik uyarım, transkraniel doğrudan akım uyarım veya göz izleme fizyolojisi kullanılarak okuma, öğrenme, hatırlama, sosyal etkileşim, dikkat gibi geniş bir yelpazede beyin işlev süreçlerini, yanısıra nörogelişimsel hastalıklar, epilepsi, migren başağrısı, kronik ağrı, ve nörodejeneratif beyin hastalıklarda ortaya çıkan bozuklukları keşfetmeyi hedeflemektedir


EEG

Günlük bilişsel ve sosyal işlevler sırasında, epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklarda elektroensefalografi ile doğrudan beyin faaliyet değişimlerinin, haritalarının bağlantılarının incelenmesi

 

TMS, Uyarılmış Potansiyeller

Motor ve duyusal kortikal uyarılabilirlik, duyu-motor bütünleşmesi, hareketin bilişsel bileşeni ve inme rehabilitasyonu NÖROM’un klinik nörofizyoloji bölümünün asıl araştırma alanlarıdır. Laboratuvarda öne çıkan araştırma yöntemleri, TMS, tDCS ve uyarılmış potansiyellerdir (SSEP, VEP)

 

Göz İzleme

Bilişsel, sosyal, eğitsel nörobilim çalışmalarında ve çeşitli nöropsikiyatrik hastalıklarda fNIRS veya EEG ile birlikte göz izleme araştırmaları