Karşılaştırmalı ve Çevrimsel Nörobilim

Birim Sorumluları: Prof. Dr. Meltem Bahçelioğlu, Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay

 

İnsan beyin işlevlerine uyarlanabilen temel nörobilim çalışmaları ile in-vivo ve in-vitro deneysel modellerde, hastalık modellerinde bilişsel, duyusal, hareket, davranış v.b. beyin işlevlerinin fizyolojik ve patolojik değişimlerini çok çeşitli yöntem ve cihazlarla araştırmayı hedeflemektedir

Elektrofizyoloji

Elektrokortikografi, uyarılmış potansiyeller, yama-kıskacı kayıtlar, beyin dilimleri, hippokampal kayıtlar, beyin ve sinir uyarımı ve kortikal yayılan depresyon çalışmaları

 

İşaretleme ve Görüntüleme

Beyin ve sinir sisteminin işlevsel aktivitesi, anatomik ve moleküler yapısı, ve yapısal bağlantısallığını ultramikroskop, 2-foton mikroskop v.b. nörogörüntüleme yöntemleri ile araştırılması

 

Moleküler Nörobilim

Hücre kültürü, deney hayvanı, genetiği değiştirilmiş fare modellerinde ve insan plazma örneklerinde çevrimsel moleküler, genetik ve nöroimmünolojik araştırmalar

 

Davranış ve Bilişsel İşlevler

Deney hayvanı davranışlarının ve bilişsel işlevlerin migren, nöropatik ağrı, mani, hiperaktivite, gibi psikiyatrik hastalık modellerinde araştırılması