Bilişsel Nörobilim ve Nörogörüntüleme

Birim Sorumluları: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Uzm. Dr. Mehmet Yörübulut

Merkezimizde yakın zamanda kurulması planlanan 3T MR cihazı ile;

Yapısal Görüntüleme (Difüzyon Tensör Görüntüleme- DTG),

İşlevsel Görüntüleme (Fonksiyonel MR- fMRG)

Metabolik Görüntüleme (MR Spektroskopi) çalışmaları mümkün olacaktır.

Bu görüntüleme yöntemleri ile, standart aktivasyon haritaları, dinlenim ve görev ilişkili işlevsel bağlantısallık, yapısal bağlantısallık ve dinamik nedensel modelleme (DNM) çalışmaları sürdürülmektedir. Mevcut Beyin Görüntüleme Laboratuvarı ekibi ve çalışmalar için tıklayınız.

 

fMRI

Nörogelişimsel, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda işlevsel manyetik rezonans beyin görüntüleme, dinamik beyin ağ yapısı değişiklikleri ve bağlantı haritalama araştırmaları.