NÖROM Ekibinin Büyük Başarısı

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) ekibinin öğretim üyemiz Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen’in koordinatörlüğünde yaptığı proje, Avrupa Birliğinin büyük araştırma girişimi ERA-NET NEURON JTC2020 tarafından açılan ortak çağrıya Türkiye'den başvuran projeler içinden seçilerek tam başvuru önerisi sunmaya hak kazanan tek proje oldu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2019 yılı Altyapı Projeleri kapsamında desteklenen NÖROM projesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir. Araştırma altyapı kurulumunda ülkemizde yeni bir model olarak sürdürülen NÖROM Projesi, üniversitelerin ortak araştırma merkezi kurulmasının ilk ve tek örneği olma özelliğini taşımaktadır. NÖROM Projesinde, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem fiziki laboratuvar altyapı imkânlarını hem de araştırmacı potansiyellerini bir araya getirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ürünleri elde etme ve nitelikli insan gücü yetiştirme hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

İşbirliğinin somut bir sonucu olarak, NÖROM proje yürütücüsü ve Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'in koordinatörü olduğu çok uluslu konsorsiyumun proje önerisi, duyusal bozukluklar ve bunların sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili çoklu duyusal fonksiyonları araştırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye, Almanya, Fransa ve Romanya'yı içeren 5 ekipli proje konsorsiyumun NÖROM ekibi yürütücüsü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Türkiye ICterrra Information and Communication Technologies Inc.’tir.  Almanya, Fransa ve Romanya'dan üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ortak kurulmuştur.

KAYNAK: http://gazi.edu.tr/posts/view/title/norom-ekibinin-era-net-neuron-jtc%E2%80%99de-buyuk-basarisi-246861