Gazi Tıptan İlk Yerli Üç Boyutlu Anatomik Ders Modülü Üretimine Büyük Katkı

Beyin Farkındalık Haftası kapsamındaki “Genel Nöroanatomi” dersi Türkiye’nin Sanal Gerçeklik uygulaması ile üretilen ilk yerli beyin eğitim modülünün sergilenmesine olanak sağladı.

NÖROM, Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi ve Genmet’in başkanlığında yapılan “Beyin Farkındalık Haftası” 16-21 Mart 2021 tarihleri arasında yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti. Beyin Farkındalık Haftasının konularından biri olan “Genel Nöroanatomi” 16 Mart 2021 tarihinde Infotron firmasının Sanal Gerçeklik laboratuvarında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker tarafından sunuldu(Dersin tümünü izlemek için youtube linki: https://www.youtube.com/watch?v=YgSAi4eifjQ&t=1142s)

Günümüzde tıp eğitiminin 1800’lü yıllardan çok farklı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker şöyle konuştu: “Gelişmiş batı ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada ders bir anfide işlenir. Dersi anlatan ve aktif konumda olan bir eğitici bilgi ve tecrübelerini, pasif ve dinleyici konumundaki öğrencilere anlatır.

 

Carlos Bonvalot: The master (1914), XX. Yüzyılın başında Lizbon Üniversitesinde bir Anatomi dersi

 

Günümüz dünyasında başta ABD, batı Avrupa ülkeleri ve gelişmiş uzak doğu ülkelerinde faaliyet gösteren üst düzey üniversiteleri bile yeni yeni sanal gerçeklik laboratuvarları kurmaktadırlar. Buna ek olarak bu üniversiteler eğitim konusunda edindikleri bilgi birikimlerini aktararak, sanayiinin bu bilgi birikimlerini üç boyutlu tıbbi simülatör şeklinde ürünlere dönüştürmesine katkı sağlamaktadırlar. Klasik tıp eğitiminde vücudun derin bölümlerinde yer alan organların iç yapılarını anlayabilmek ve bunların birbirleri ile olan komşuluklarını üç boyutlu olarak hayal edebilmek, öğrenciler için en önemli sorunlardan biridir. Bu amaçla üç boyutlu baskı teknolojileri, sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ve üç boyutlu oyun teknolojilerinin kullanılması kaçınılmazdır. Gerçek bir hastayı başarılı bir şekilde tedavi edebilmek, başarılı invaziv cerrahi uygulamalar yapabilmek için bu yapıların üç boyutlu anatomilerini iyi bilmek zorunludur.”

Prof. Dr. Peker, Türkiye’de üç boyutlu sanal gerçeklik uygulaması içeren ilk anatomi dersinin Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı tarafından 10 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu derste “uyluğun ön bölümü”nün anlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Peker, bu dersin sonucunda öğrencilerden alınan geribildirimler doğrultusunda kendilerine özgün üç boyutlu anatomik modeller oluşturmaya yoğunlaştıklarını ifade etti. Bu çalışmaların özellikle öğrencilerin anlamakta zorlandığı sistemler ya da organlar üzerinde yoğunlaştığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker “Bu çalışmalar özellikle öğrencilerin anlamakta zorlandığı sistemler ya da organlar üzerinde yoğunlaştı. İlk anatomik sanal gerçeklik modülü olarak, öğrencilerin akıllarında üç boyutlu olarak canlandırmada en çok zorlandığı bir organ olan beyin seçildi. Beyin modülünde kullanılan tüm modüller özgün modeller olup, özellikle anlaşılması zor olan beyin sapındaki yollar ve çekirdekler özel olarak üç boyutlu bir şekilde modellendi.

 

Anabilim Dalımız ve Infotron firmasının katkısıyla hazırlanmış Sanal Gerçeklik Beyin Modülü

 

Bu amaçla Ana Bilim Dalımızda üretilen üç boyutlu modeller Infotron firması tarafından üretilen ROT adlı yazılım kullanılarak etkileşimli hale getirildiler. Böylece Türkiye’nin ilk yerli üç boyutlu anatomik ders modülü üretilmiş oldu. Bu süreç içinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü lisanslı programlar, gerekli bilgisayar altyapısı ve sanal gerçeklik gözlüklerini alarak, dijital ürünün ortaya çıkması konusunda Ana Bilim Dalımıza hayati destekler sağladılar. Ana Bilim Dalımızın amacı beyin ile başlayan üç boyutlu sanal gerçeklik çalışmalarının, diğer sistemler içinde yapılarak çağdaş ve üç boyutlu bir anatomi seti oluşturmak ve bunu hem ülkemiz hem de dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunmaktır” dedi.