Prof.Dr. Ramazan Bayındır (Yönetim Kurulu Bşk.)

“Rektör Yardımcısı , Gazi Üniversitesi”

https://avesis.gazi.edu.tr/bayindir
Prof.Dr.Ramazan Bayındır
Prof.Dr. Hasan Serdar Öztürk

Prof.Dr. Hasan Serdar Öztürk

“Rektör Yardımcısı, Ankara Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı,Temel Tıp Bilimleri Bölümü ,Tıp Fakültesi ”

https://abs.ankara.edu.tr/hasan-serdar-ozturk

Prof.Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek

“Rektör Yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü , Fen Edebiyat Fakültesi ”

https://avesis.metu.edu.tr/zeyrek
Mehmet Tevfik Zeyrek
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay BELEN

Prof.Dr. Hayrunnisa Bolay Belen (Merkez Müdürü)

“Nöroloji AbD, Algoloji BD, Nörobilim AbD, Nöropsikiyatri Araştırma Merkezi, Gazi Üniversitesi (Eşgüdüm Başkanı).”

https://abs.gazi.edu.tr/hbolay

Prof.Dr. Metehan Çiçek (Müdür Vekili)

“Fizyoloji ve Nörobilim Anabilim Dalı, Beyin Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi.”

https://abs.ankara.edu.tr/metehan-cicek
Metehan Çiçek
Meltem Bahçelioğlu

Prof.Dr. Meltem Bahçelioğlu

“Anatomi ve Nörobilim Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi.”

https://avesis.gazi.edu.tr/meltemb

Prof.Dr. Barış Bayram

“Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü,Mühendislik Fakültesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi”

https://avesis.metu.edu.tr/bbayram
Barış Bayram
Alptekin Temizel

Prof.Dr. Alptekin Temizel

“Modelleme ve Simülasyon Anabilim Dalı, Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi”

https://avesis.metu.edu.tr/atemizel

Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay

“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Sağlık Bilimleri Enst. Disiplinlerarası Sinir Bilimleri A.D. Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM)”

https://abs.ankara.edu.tr/guvem-gumus-akay
Güvem Gümüş Akay